Akademik ve İdari Kadro Memnuniyet, Sadakat ve Motivasyon Araştırmaları

Çalışanlar bir kurumun en değerli varlığıdır. Kalifiye elemanların, uzun süreli çalışmak istediği bir kurum olmak, tüm kurumların ulaşmak istediği bir noktadır. İnsan kaynaklarının en önemli görevlerinin başında çalışanların memnuniyetlerini, bağlılıklarını ve motivasyonlarını artırmak gelmektedir.

Akademik ve İdari Kadro Memnuniyet, Sadakat ve Motivasyon Araştırmaları

Eğitim kurumları için Akademik ve İdari Kadro Memnuniyet, Sadakat ve Motivasyon araştırmaları bu yönde atılan ilk adımdır. Araştırmadan çıkan sonuçlar doğrultusunda aksiyonlar alınarak hem verimlilik artırılır, hem de çalışanlara değer verildiği hissettirilerek kurum bağlılıkları güçlenir.

Düzenli olarak ölçümlenen çalışmalarla çalışanların rahatsızlık duydukları alanlar erken teşhis edilerek, atılacak doğru adımlarla kadro transferleri engellenir.

XSIGHTS, akademik ve idari kadro memnuniyet seviyelerini, düzenli aralıklarla ölçümleyerek trend takibi sunmakta ve rakip okullarla karşılaştırmalı değerlendirmeler sağlamaktadır.