Berna Kavas

Berna Kavas

Pharma Müşteri Çözümleri Direktörü

İstanbul Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun olduktan sonra, sağlık alanında gerek üretici firmalar gerekse reklam ve çok uluslu araştırma firmalarında meslek hayatına devam etmiştir.

Sağlık ve hızlı tüketim kategorilerinde araştırma deneyimi bulunmakla beraber sağlık sektöründe toplamda 17 yıllık tecrübeye sahiptir.

Sağlık araştırmalarında farklı terapötik alanlarda, farklı hedef kitleler ile (hekim, eczacı, hasta, hasta yakını, hemşire, KOL v.b.) kalitatif ve kantitatif tecrübeye sahip olup, etnografi araştırmalarında akredite moderatördür. Son 9 yıldır sadece sağlık alanında birçok projeye liderlik yaparak ilaç üretici firmalarına iletişim ve pazarlama alanlarında destek sağlamıştır.

Her türlü hastalığınız hakkında danışabileceğiniz Berna, gönüllerin fahri doktorudur.