Çalışanlar bir kurumun en değerli varlığıdır. Kalifiye elemanların, uzun süreli çalışmak istediği bir kurum olmak, tüm kurumların ulaşmak istediği bir noktadır. İnsan kaynaklarının en önemli görevlerinin başında çalışanların memnuniyetlerini, bağlılıklarını ve motivasyonlarını artırmak gelmektedir.

Çalışan Memnuniyeti

10.000’in üzerinde çalışanı ile ülkemizin başarılı finans kurumlarından biri olan müşterimiz için yaptığımız Çalışan Memnuniyeti Araştırması, memnuniyet, bağlılık ve motivasyon olmak üzere üç boyutta değerlendirilmiştir. Online araştırma yöntemi ile gerçekleştirdiğimiz çalışma %99 oranında geri dönüş alarak başarı ile tamamlanmıştır.