Çekya Otomotiv Endüstrisi

Kategori: Kaynak Çalışmalarımız  |  Yorum: 0 yorum  |  8 Aralık 2020


Otomotiv Endüstri İhracatçıları Birliği ile Çekya için hazırladığımız otomotiv endüstrisi raporlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

İçerik

Otomotiv Endüstrisinin Genel Değerlendirmesi

Otomotiv Sektöründe Yatırım Teşvikleri

Otomotiv Sektöründe İşçilik Maliyetleri

Otomotiv Sektöründe Vergilendirme

Otomotiv Sektöründe Eğitim / Öğretim

Sonuçlar

Çek Cumhuriyeti Genel Ekonomik Durum

2016 yılının genelinde ekonomik büyümeye çok düşük bir enflasyon eşlik etmiştir. Ancak bu durum, bu yılın son iki ayında değişmiştir. Aralık 2016'da, tüketici fiyatlarındaki yıllık artış oranı beklenmedik bir şekilde %2.0'a yükselmiştir ve böylece enflasyon CNB'nin enflasyon hedefine ulaşmıştır. Enflasyonun hızlanmasının sebebi temel olarak, artan ham petrol fiyatlarının gıda ve yakıt fiyatlarına yansımasıdır. İthal mallarının fiyatlarında meydana gelen azalışın enflasyona ters etkisi önemli ölçüde azalmıştır.

Tüketici fiyatlarındaki bu hızlanma, 2017'deki ortalama enflasyon tahmininin %1.2'den %2'ye yükselmesine neden olmaktadır. 2018 yılında enflasyon oranının %1.6'ya ulaşması beklenmektedir.

İş Gücü Piyasası

İşgücü piyasasında, ekonomik büyüme tüm önemli göstergelerin dinamik gelişimine yansımaktadır. İstihdam üçüncü çeyrekte yıllık bazda %1,8 büyümüştür. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı Kasım 2016'da %3.7'ye gerilemiştir ve bu oran 2016'nın başından beri AB genelindeki en düşük seviyeyi ifade etmektedir. Düşük işsizlik ve emek arzı ve emek arasındaki talep arasındaki bazı uyuşmazlıklar, reel ücretlerde ve birim işgücü maliyetlerinde hızlı artışlara sebep olmuştur.

İşsizlik oranı doğal oranına çok yakındır ve bu nedenle daha fazla düşüş için çok sınırlı bir alana sahiptir. Bu nedenle, ne 2016 tahmini (% 4.0), ne de 2017 tahmini (%3.9)değişmemiştir. 2018 tahmini de %3.9'dur.

Uluslararası Üyelikler

Çek Cumhuriyeti, Orta ve Doğu Avrupa'da OECD'ye kabul edilen ilk ülkedir. Ülke bir NATO

üyesidir ve DTÖ, IMF, EBRD ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü gibi diğer uluslararası örgütlerle tamamen entegre olmuştur. Çek Cumhuriyeti 1 Mayıs 2004'te AB'ye katılmıştır. Çek Cumhuriyeti, 21 Aralık 2007'den beri Schengen alanının bir parçası olmuştur.

En önemli sektör: Otomotiv

Otomotiv, Çek Cumhuriyeti'ndeki en büyük sanayi sektörü olup, sanayi üretimi ve ihracatın %20'sini oluşturmaktadır. Geçen yıl sanayi ağırlıklı olarak otomotivdeki büyümenin etkisiyle %4 büyümüştür. Çek otomotivi ihracat odaklıdır: üretimin %85'i ağırlıklı olarak Batı Avrupa pazarlarına ihraç edilmektedir.

Çek Cumhuriyeti, Orta Avrupa'daki düzinelerce otomobil fabrikasına yakın olduğu için ve Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere gibi büyük ülkelerden tolere edilebilir bir mesafede olması sebebiyle otomobil parçaları üreticileri için caziptir., Son birkaç yıl içinde, otomobillerden bağımsız yeni bir sanayi alanı gelişmediği gözlemlenmektedir.

Çek Cumhuriyeti'nde cam üreticileri, tekstil fabrikaları, elektronik üreticileri ve diğer fabrikalar için yapılan yatırımlar bile az çok otomobil üretimi ile ilgilidir.

Avrupa Birliği'nde otomobiller ortalama 9,73 yaşındadır.

Çek Cumhuriyeti yollarında 7 milyon araç bulunmaktadır. Araç parkının 5 milyonu otomobillerdir.

Otomobil parkı AB ortalamasından daha yaşlıdır.

Raporunun tamamıına erişmek için tıklayınız. 


etiketler  | Otomotiv Endüstri İhracatçıları Birliği | Otomotiv Endüstrisinin Genel Değerlendirmesi | Çekya Otomotiv Endüstrisi | Çek Cumhuriyeti Otomotiv Endüstrisi


Önceki Yazı

Bulgaristan Otomotiv Endüstrisi

Sonraki Yazı

Hırvatistan Otomotiv Endüstrisi

Yorum bulunamamıştır. Yazı, yorum eklemeye kapatılmıştır.