Uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan bu müşterimiz istismara uğramış çocuklar için yürüttükleri rehabilitasyon programından alınan sonuçlardan gurur duyuyordu.

Çocuk İstismarı Araştırması

Program başarılı olmasına rağmen projenin başında izleme ve değerlendirmeye kaynak ayrılmadığından, ellerindeki tüm veriler kalitatif olduğundan, sponsorlardan projenin devamı için daha fazla kaynak talep edemiyordu. Bizden projelerine uygun İzleme ve Değerlendirme Sistemi kurmamızı, performans kriterlerini belirlememizi istediler. Biz ilk önce bu programdan faydalanan çocuklarla ve proje gönüllüleriyle konuştuk. İzleme ve değerlendirmenin önemini anlattık. Kolay anlaşılır formlar hazırladık. Çocuklardan olabildiğince kalitatif veri topladık. Bunları okula devamlılık ve sınav notlarındaki artışlarla birleştirdik. Müşterimiz projenin devamı için gereken kaynağı ve daha fazlasını sponsorundan temin etti.