Azerbaycan’daki bir GSM şirketi olan müşterimiz yıllardır kendini mobil iletişim pazarının en iyi operatörü olarak konumlandırmıştır. Bu durumda kamuoyu tarafından rekabete karşı pazar payına, ses hizmetinin kalitesine, katma değerli hizmetlerinin sayısına, bedava konuşma programlarına bakılarak değerlendirilmiştir.

Entegre İletişim Pazarlaması

XSIGHTS’ın gerçekleştirdiği değerlere dayanan, Entegre İletişim Pazarlaması çalışması sonunda bu konumlandırma değiştirilmiş, şirket sırf mobil operatör olmaktan çıkartılıp Azerbaycan’ın en iyi şirketlerinden biri olarak konumlandırılmıştır. Kurumların sektörlerinden bağımsız bir evrende değerlendirilmesi için kendi işini iyi yapmak sadece bir kriter olmuştur. Bunun yanı sıra, toplumsal sorumlulukların yerine getirilmesi, vergilerin eksiksiz ödenmesi, çalışanlara iyi davranılması, ülke gelişimine katkıda bulunulması, hissedar değeri yaratılması gibi kriterler ile bambaşka hatta rekabet üstü bir pencereden değerlendirilmeye başlanmıştır ki bu da bir paradigma değişimine sebep olmuştur. 

«Bizi Birleştiren Değer», kurumsal slogan olmakla kalmayıp kurumun ürün ve hizmetleri için de kullanılmıştır. Örneğin, roaming yani “uluslararası dolaşım” konuşmalarından bahsederken “bizi dünya ile birleştiren değer” gibi kullanımlara girilmiştir. Bunun sonucunda müşterimiz, Azerbaycan’lıların gözünde sadece bir telekom operatörü değil, ulusal bir değer haline getirilmiştir. Müşterimiz bugün de Azerbaycan’ın en beğenilen şirketleri arasındadır. Yine bu konumlandırma pazarlama markaları iletişimi dışında iç iletişimde de tedarikçilerle de ilişkide kullanılmıştır.