Genç Tüketicinin Sesi - Eğitim Sektörü Araştırmaları

XSIGHTS, gençlerin «tüketim davranışları» ve «tutum ve eğilimleri» ve «yaşam tarzlarını» quarter bazında takip ettiği Genç Tüketicinin Sesi Araştırması ile markaları geleceğe hazırlamaktadır.

Genç Tüketicinin Sesi -  Eğitim Sektörü Araştırmaları

Gençlerin; harçlık ve harcama alışkanlıkları, sosyal hayatı, sahiplik durumu, gelecek planları ve trendlere yaklaşımlarının detaylı olarak sektörel ve marka bazında değerlendirmeye alındığı çalışma ile jenerasyonların  farklılaştığı alanlar ve motivasyonları ölçümlenmektedir.

Okul kararları üzerinde etkisi giderek artan öğrencilere yönelik iletişimin başladığı günümüzde eğitim kurumlarının öğrencilerin motivasyon kaynaklarını anlayıp, trend takibini yapabildiği «Genç Tüketicinin Sesi» araştırması ile kurumlara büyük katkılar sağlanmaktadır.