Genç Tüketicinin Sesi - Enerji

XSIGHTS, gençlerin «tüketim davranışları», «tutum ve eğilimleri» ve «yaşam tarzlarını» quarter bazında takip ettiği Genç Tüketicinin Sesi Araştırması ile markaları geleceğe hazırlamaktadır.

Genç Tüketicinin Sesi - Enerji

Gençlerin; çevre bilinci, sürdürülebilir enerji konularına yaklaşımları ve bu konulardaki motivasyon noktaları ölçümlenmektedir.