Hedef Kitle ve Satış Verimliliği Araştırması

İnşaat sektörünün uluslararası oyuncularından biri olan müşterimiz, Türkiye’ deki satışlarını hızlandırmak, refah seviyesi çok yüksek olan bu kesimin ev satın almadaki motivasyonlarını, tercihlerini ve çekincelerini anlamak üzere XSIGHTS’ la beraber yaptığı bu çalışmayla hedef kitlesine ulaşma yollarını, hedef kitledeki farklı segmentleri ve bu segmentlerin farklı motivasyonlarını belirlemiş, araştırmadan çıkan sonuçları satış takımı eğitimi için kullanılmıştır.

Hedef Kitle ve Satış Verimliliği Araştırması