Ölçümleme, kurumların çalışma disiplinlerinde var olması gereken en önemli yetkinliklerinden biridir. Ölçülmeyeni yönetmek imkansız olduğu gibi, ölçümlemenin olmadığı bir düzende yapılan hatalardan ya da doğrulardan öğrenmek, kurumsal hafızayı oluşturmak mümkün değildir. Doğru araştırma yöntemi seçimi, örnekleme, soru formu tasarımı ölçümlemenin temel taşlarıdır. Doğru soruları, doğru kişilere, doğru yöntemle sormayı bilmek, ölçümleme konusundaki en temel yetkinliktir.  Temel analiz, ileri istatiksel analiz, etki analizi ise toplanan veriden, anlamlı sonuçlar çıkarmak için yine hakim olunması gereken konulardır.