XSIGHTS Akademi tarafından gerçekleştirilen “Görüşmeci Eğitimi”, araştırma sektörü için kalifiye görüşme uzmanı yetiştirmek üzere geliştirilen eğitim programıdır. Görüşme uzmanlarına pazar araştırmasının önemi ve amacını aktaran pazarlama eğitimi ile giriş yapılan program, iş akış süreci, araştırma teknikleri, araştırma türlerini içeren pazarlama araştırmaları eğitimi ile devam etmektedir. Saha uygulamasına yönelik eğitim içeriğinde genel saha standartları, yürüyüş kuralları, geçerli anket tanımı, kota uygulamaları, denekle iletişim, kalite kontrol süreçleri, derinlemesine görüşmeler, örnekleme, SES dökümü, kodlama, veri giriş, ESOMAR ve Güvenilir Araştırma Belgesi kalite standartları detaylı olarak aktarılmaktadır. Eğitim süreci örnek uygulamalarla interaktif olarak gerçekleştirilmektedir.