XSIGHTS Akademi tarafından pazarlama faaliyetlerine yeni başlayan ve başlamak isteyen kurumlara yönelik “Temel Pazarlama Eğitimi” verilmektedir. Sektörün büyüklüğü, rekabet yoğunluğu ve oyuncu yapısı doğrultusunda tespit edilen mevcut durum paralelinde ürün/hizmet, fiyat, dağıtım ve tutundurma faaliyetleri case study’ler üzerinden aktarılmakta, yıllık pazarlama planının hazırlanması sağlanmaktadır. Sektörde farklılaşmanın önemi örnek vaka çalışmaları ile detaylı olarak incelenmekte; üretim, satış, iletişim ve pazarlama departmanlarının multidisipliner yaklaşımı ile farklılaşma noktalarının kurum kimliği ile birlikte belirlenmesine destek olunmaktadır. İletişim kanalları ve etkin kullanımı başarılı örneklerle değerlendirilerek, kuruma uygun iletişim şekli ve dili belirlenmektedir. Ölçümlenemeyen hiçbir şeyin yönetilemeyeceği bilinci ile son aşamada etki değerlendirmenin önemi, kpi belirleme ve takibi detaylı olarak incelenerek ve kurum hedefleri tespit edilmektedir.