Xsights Araştırma ve Danışmanlık, çalışan beklentisini anlamak, memnuniyetini ölçümlemek ve çalışan bağlılığını sağlayarak daha verimli ticari sonuçlar almak isteyen firmalara çalışan memnuniyeti, çalışan markası araştırmaları konularında hizmet vermektedir. Kurumsallaşma yolunda emin adımlarla yürümek isteyen ve nitelikli çalışanları bünyesine katarak büyümek isteyen şirketlere de kurum etik kodlarını belirleme, kurum çekiciliği araştırmaları konusunda akıllı ve dinamik çözümler sunmaktadır.

Çalışan Memnuniyeti, Motivasyonu ve Bağlılığı Araştırması

Artan rekabet koşulları içinde işletmelerin fark yaratması ve müşteri memnuniyetini sağlamanın kilit noktalarından biri de çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu sağlamaktan geçmektedir. Xsights, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı konusundaki uzmanlığı ile çalışanların memnuniyetini ve bağlılığını belirleyen, çalışma koşullarını değerlendiren güvenilir araştırma sonuçlarıyla birlikte, motivasyonu arttıracak aksiyon noktaları sunmaktadır.

Tedarikçi Memnuniyeti, Sadakat ve Motivasyon Değerlendirmesi

İşletmenin karlılığını sürdürülebilir şekilde arttırması ve pazar payını büyütmesi, tedarik zinciri yönetiminin doğru bir şekilde yönetilmesiyle doğrudan ilişkilidir. Ürünün üretim aşamasından, müşteriye ulaşana kadar geçen süreçte, iç müşterinin yani çalışanların memnuniyeti ve sadakati kadar, tedarikçi memnuniyeti ve sadakati de önemli bir yer tutmaktadır. Birçok zaman yeni tedarikçi arayışına girmek işletmeler için daha maliyetli de olabilmektedir. Xsights, tedarikçi memnuniyet ve bağlılık araştırmalarıyla, tedarik zinciri yönetiminin doğru bir şekilde sürdürülebilmesine destek olmaktadır.

Çalışan Markası Araştırması 

Kurumların markalaşması hedef müşteri kitlesine yaptığı iletişim ve reklam çalışmalarından önce, iç müşterilerin yani çalışanların kurumun değerlerini ne kadar içselleştirdiği ile bağlantılıdır. Kurumun, markalaşma yolunda vermek istediği mesajları öncelikle çalışanların benimsemesi ve kabul etmesi gerekmektedir. Kendi çalışanları tarafından sevilen ve değerleri kendi çalışanları tarafından savunulan bir markanın pazardaki rekabet gücü çok daha farklı olacaktır. Bu anlamda, çalışan markası olmak, markalaşmak isteyen bir kurum için öne çıkan bir kavram olmaktadır. Xsights, çalışan markası olmak isteyen kurumlara, çalışanların bulundukları iş ortamında ne derece anlam bulduklarını, kurumun değerlerini ne kadar içselleştirdiklerini, yetenek yönetimini nasıl daha verimli yapacaklarını anlamalarına yardımcı olmaktadır.

Kurum Çekiciliği Ölçümleme ve Belirleme Çalışması

Kurum çekiciliği kavramı, yoğun rekabet koşullarında kurumların rakiplerinden farklılaşmasını sağlayacak önemli bir değerdir. Kurumların, nitelikli çalışanları bünyesine katabilmesi ise potansiyel çalışanlardan oluşan hedef kitleleri nezdinde kurumsal çekicilik algısına sahip olmasıyla bağlantılıdır. Xsights, bu bağlamda kurumların potansiyel çalışanlar nezdinde algısını ölçümlemekte ve ortaya çıkan araştırma sonuçları kapsamında aksiyon noktaları önermektedir.

Kurumsal Değerler Çalışması

Kurum içi iletişim ve kurumsal değerler herhangi bir organizasyonun başarısını belirleyen faktörler olarak kabul edilmektedir. Açık, sağlam değerlere dayanan, tutarlı kurum içi iletişime esnek, yüksek performans gösteren, motivasyonun yüksek olduğu organizasyonlarda rastlanırken; tutarsız, tek yönlü kurum içi iletişim tarzının ticari sonuçları düşürdüğü, paydaş memnuniyetini azalttığı ve organizayonları temel vizyonlarından uzaklaştırdığı sıklıkla görülmektedir. Sağlıklı kurum içi iletişimi ve güçlü bir kurum kültürü tesadüfen oluşmaz, bilinçli olarak geliştirilmeleri, kurum içinde oluşmaları için gereken şartların yaratılması gerekmektedir.

Kurum İçi Etik Kodu Araştırması                       

Bir şirketin etik değerleri, o kurumun yapı taşlarıdır. Tutarlı ve sürdürülebilir kurum olmak ancak aynı etik kodlar etrafında birleşmekten geçmektedir. Kurum çalışanları tarafından benimsenmiş etik kodlar, iş yapış şekillerinden operasyona, pazarlamadan insan kaynakları uygulamalarına kadar kurulan tüm ilişki ve iletişimlerde temel oluşturmalıdır.

Kişiden ve otoriteden bağımsız, ahlaki kurallar çerçevesinde gerçekleştirilecek bir yönetim her türlü kaos ortamında bile yüksek güven teşkil edecektir. Xsights, kurumsallaşmanın en önemli adımlarından biri olan kurum içi etik kodun belirlenmesi için müşterilerine destek olmaktadır.

Kurum İçi Uyuşmazlık Çözümü Çalıştayları

Örgütler farklı özelliklere sahip insan gruplarının bir araya gelmesi ile meydana gelen ve kendine özgü bir kültürel doku oluşturan sistemlerdir. Örgütler, sahip oldukları kültürel özelliklerini anlayarak, örgütsel karar ve davranışlarında rehberlik etmesi için onları kullanmalıdır. Xsights, kurum kültürü modeli çerçevesinde kurumsal kültür yapısını analiz ederek kurum içi uyuşmazlık ile ilişkisini ölçümlemekte ve kurum çalışanlarının kişisel özelliklerine bağlı olarak örgüt içi çatışmaların çözümlerini incelemektedir.