Müşteriyle etkileşime girdiği her noktada sorunsuz ve unutulmayacak deneyimler yaşatan markalar, müşterileriyle kurduğu duygusal bağı her seferinde daha da güçlendirmektedir. Markanın müşterisi ile duygusal bağ kurmasının anahtarı ise, değerlerine uygun güçlü marka konumlandırmasından geçmektedir. Xsights Araştırma ve Danışmanlık, markalara konumlandırma ve sonrasında gerçekleştirdikleri geleneksel ve dijital iletişim aktivitelerinin etkinliğini ölçümleme ve yol haritası çizmelerinde akıllı ve dinamik çözümler sunmaktadır.

Marka Tescil Araştırmaları

Markalarını tescilletmek isteyen kurumlar için mevzuat gereğince, hedef kitle nezdinde marka bilinirliği ölçümlemeleri yapılmalıdır. Xsights Araştırma ve Danışmanlık, ürün ve hizmetlerin hedef kitlelerini tam olarak belirleyip, marka bilinirliğini ölçümlemekte ve markalaşma yolundaki kurumlara ilk adımlarında destek olmaktadır.

Marka Sağlığı Araştırması

Artan rekabetle birlikte markalardan beklentilerde giderek artmaktadır. Arzu nesnesine dönüşen markalar, pazar paylarını korumak ya da arttırmak amacıyla, tüketiciyi çok iyi anlamalı, onu sürekli şaşırtmalı ve heyecanlandırmayı planlamaktadır. Bu devinim içerisinde marka duruşu ve sağlığını takip etmek üzere Xsights, marka kişiliğini, marka sağlığını, marka ile tüketici arasındaki bağı ve rekabete göre markanın gücünü tespit ederek marka yöneticilerine yol göstermektedir.

Marka Konumlandırma

Xsights, tüketiciler gözünde marka imajının ne olduğunu, markanın tüketicilerin beklentisine ne derece karşılık verdiğini, markayla ilgili iletmek istenilen sloganın ve imaj parametrelerinin hedef kitle tarafından doğru algılanıp algılanmadığını ölçümleyen güvenilir verilere dayanan kaliteli araştırma sonuçlarıyla marka konumlandırma aşamasında kurumlara rehberlik ve eşlik etmektedir.

Pre ve Post Reklam Araştırmaları

Pre-test araştırmaları, büyük kaynaklar ayrılarak yapılan reklamların hedef kitleye ulaştırılmadan önce ne kadar etkili olacağını, mesajın doğru algılanıp algılanmadığını ve bu doğrultuda reklamın yayınlanmadan önce revize edilmesine imkan sağlamaktadır.

Post-test araştırmaları ile hedef kitle ile buluşan reklamların etkinlik ve başarı derecesini ölçümlenmektedir. Aynı zamanda reklamın marka imajı ve bilinirliği üzerindeki etkisiyle birlikte satın alma etkisi de incelenmektedir.

Lansman Etkinliği Ölçümlemesi

Piyasaya sunulacak ürün veya hizmet için bir lansman etkinliği, basın toplantısı veya iş dünyasına yönelik etkinlik organizasyonu sonrası, bu etkinliğin hedeflere sağladığı değerleri ve getirleri ölçümlemek, etkinlik süresince verilen mesajların hedef kitle tarafından nasıl algılandığını anlamak, sonraki iş süreçlerini kolaylaştırmaktadır. Bunun birlikte, toplantıya veya etkinliğe katılanların memnuniyet durumlarını da incelemek sonraki organizasyonları daha başarılı gerçekleştirmeye imkan sağlamaktadır.

Sponsorluk Etkinliği Ölçümlemesi

Yeni bir sponsorluk öncesi yapılacak ölçümleme ile, olası sponsorluğun marka kişiliğine, kurumsal kimliğe ve hedef kitle beklentilerine uyumu gözlemlenebilmektedir. Böylelikle, marka imajını ne yönde etkileyeceği sponsorluk öncesinde tahmin edilmekte, yüksek bütçeler ayrılan sponsorluklar için efektif sonuçlar vermektedir.

Mevcut sponsorluk aktivitelerinin değerlendirilmesi de sponsorluğun marka algısı üzerindeki beklenen etkiyi yaratıp yaratmadığını analiz edilmesini sağlamaktadır. Xsights’ın sponsorluk etkisi ölçümlemesi konusundaki deneyimiyle sunduğu kaliteli araştırma sonuçları, markaların mevcut sponsorluklarını nasıl devam ettireceği konusunda rehber olmaktadır.

Sosyal Medya Dinleme

Dijitalleşen dünya ile tüketiciler markalar ile sosyal medya üzerinden etkileşimlerini arttırmakta ve yaşadıkları deneyimleri bu kanallar üzerinden paylaşmaktadırlar. Gün geçtikçe artan sosyal mecra ve kullanıcı sayısı markaların takip işini zorlaştırmaktadır. Xsights, sosyal medya üzerinden oluşan içeriği inceleyerek, bu büyük hacimli veri kaynakları içinden markalar için önem arz eden verileri analiz etmektedir. Böylelikle, elde edilen bilgilerle markaların ürün ve müşteri deneyimlerini geliştirmelerine destek olmaktadır.

Web Video / Viral Video Araştırmaları

Bir viral reklam kampanyasını insanların beğenmesi ve paylaşması şans eseri gerçekleşmemektedir. Xsights, online reklam kampanyalarına ve viral reklamlara ayrılan bütçelerin daha efektif kullanılmasına destek olarak, markaların hedef kitlelerinin paylaşmaya değer bulacağı kriterleri ortaya çıkarmakta ve kaliteli araştırma sonuçlarıyla söz konusu viral video ve reklamların başarı etkinliğini ölçümlemektedir.