Xsights, sunduğu kaliteli pazar araştırma prensipleriyle, müşterilerine faaliyet gösterdikleri pazarla ilgili güvenilir araştırma çözümleri sunmaktadır.

Bu bağlamda, Xsights, müşterilerine ürün veya hizmet yelpazesi genişletmekten, yeni bir pazara girmeye, müşteri hedef kitlesini genişleterek pazar payını büyütmeye varan geniş bir spektrumda pazar araştırmaları hizmeti sunmaktadır.

Pazar Büyüklüğü Hesaplamaları

Güvenilir bir araştırma şirketi olarak Xsights, müşterilerine mevcut pazardaki boşlukları belirlemek, aktif olduğu veya yeni girmeyi düşündüğü faaliyet alanlarında pazar büyüklüğü hesaplaması, pazar payı araştırmaları ile destek olmaktadır.

Pazar Fizibilite Çalışmaları

Xsights, rekabetin arttığı pazar koşullarında tüketici ihtiyacındaki boşlukları, pazarda üstünlük yaratan rekabet avantajlarını, temel satış ve pazarlama kanallarını belirleyen, risk ve fırsatları analiz eden güvenilir pazar araştırma raporları sunmaktadır.

Pazara Giriş Araştırması

Yeni bir pazara girerken fırsat ve rekabet analizi yapabilmek, hedef müşteri kitlesi, rakipleri ve tedarikçileri anlayabilmek stratejik karar alımlarında temel adımları oluşturmaktadır. Xsights, hem ulusal hem uluslararası deneyimleriyle, yeni bir pazara girmenin risklerini müşterileri için minimuma indirgemektedir.

KOBİ Araştırmaları

KOBİ araştırmalarında uzmanlığıyla, Xsights, özellikle finans sektörü araştırmalarına konu olan küçük ve orta büyüklükte işletmelerin satın alma ve kullanım alışkanlıklarını incelemeye yönelik yüksek örneklem verileriyle güvenilir araştırmalar sunmaktadır.