Sağlık, ulaşım, yerel hizmetler, güvenlik, eğitim, sosyal politikalar gibi konuların yanı sıra, kültürel ve etnik farklılıklardan kaynaklanan toplumun kimliğine etki eden alanlarda vatandaşın memnuniyetini, algısını ölçme konusunda Xsights Araştırma ve Danışmanlık, tarafsız duruşuyla, kaliteli ve güvenilir araştırma sonuçları sunmaktadır.

Kurumsal İtibar ve Algı Ölçümlemesi

İtibar ve algı ölçümleme konusunda uzmanlığıyla Xsights, kurumsal itibarı üç boyut (ekonomik, duygusal ve toplumsal), yedi ayrı parametrede (tanıma, beğeni, güven, alış-veriş, memnuniyet, sadakat, elçilik) farklı sosyal ve ticari paydaşlar arasında ölçümleyen araştırmalar sunmaktadır. Xsights, itibar ve algı ölçümlemeleriyle, kurumun paydaşları nezdinde algısı analiz etmekle birlikte, yaşanan bir kriz sonrasında kriz iletişimine yön verebilecek güvenilir sonuçlar da sunmaktadır.

Kurumsal Kimlik Konumlandırma Araştırması

Günümüzde kurumsal kimlik bir logodan çok daha fazla değeri içinde barındırmaktadır. Kurumsal kimlik denildiğinde artık akla iş ilkeleri, değerleri, hedefleri, şirketin vizyon ve misyonu gelmektedir. Xsights, gerçekleştirdiği kurumsal kimlik konumlandırma araştırmalarıyla, şirketlerin toplumdaki birçok paydaş nezdinde yaratmak istedikleri izlenimleri oluşturmalarına yardımcı olmaktadır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Etkinlik Değerlendirmesi

Yüksek bütçeler ayrılan ve kurumun kimliği ile özdeşleşen kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin marka kişiliği ve kurumsal değerlerle örtüşmesi gerekmektedir. Halihazırda uygulaması devam eden sosyal sorumluluk projelerinin, kurumun hedef kitlesi nezdindeki algısı ölçümlenmesi ise, projeyle ilgili stratejik kararların alınması için yol göstermektedir.

İzleme ve Değerlendirme Araştırmaları

Çok sayıda izleme ve değerlendirme çalışması gerçekleştiren Xsights, kurumlara kendi izleme ve değerlendirme çerçevelerini ve stratejilerini geliştirmeleri için araştırma raporları sunmaktadır.

Bilgi, Tutum ve Davranış (KAP) Araştırmaları

Kamu araştırmalarındaki bilgi ve deneyimleriyle, tarafsız ve güvenilir araştırma sonuçlarına imza atan Xsights Araştırma ve Danışmanlık, toplumsal konularda geniş örneklemlerle gerçekleştirdiği Bilgi, Tutum ve Davranış araştırmalarıyla toplumun nabzını ölçmektedir. Böylelikle, belirlenen konu hakkında hedef kitledeki kişilerin ne derece bilgi sahibi olduğunu ve pratikte bu konuya nasıl bir yaklaşım sergilediğini ortaya koymaktadır.

Kamu Hizmetlerinden Memnuniyet Araştırmaları

Müşteri deneyim araştırmaları ve çalışan memnuniyet araştırmalarındaki deneyiminin yanı sıra, kamu araştırmalarındaki tecrübesiyle de Xsights, vatandaş memnuniyetini ölçen tarafsız araştırma sonuçları ile kamu tarafından sunulan hizmetlerin vatandaş nezdinde memnuniyet düzeyini belirlemektedir.

Toplumsal Konularda Kamuoyu Yoklamaları

Tarafsız araştırma şirketi Xsights, kamu araştırmalarındaki uzmanlığıyla, toplumsal konular karşısında kamuoyu görüşünü analiz etmekte ve yüksek örneklem verileriyle güvenilir araştırma sonuçları sunmaktadır.