Kanalları arttıkça firmalar için karmaşıklaşan müşteri deneyimi ve müşteri satın alım kararını etkileyen kriterleri anlayabilmek için, Xsights, müşteri eğilimleri konusunda sunduğu dinamik ve akıllı çözümlerle, yalın ve çözüme hızlıca kavuşturan aksiyon noktaları ile destek olmaktadır.

Tutum ve Kullanım Alışkanlıkları Araştırması

Hızla değişen tüketici alışkanlarını takip etmek, yeni girilen kategorilerdeki tüketici alışkanlıklarını anlamak üzere yapılan bu araştırmalarla, Xsights Araştırma ve Danışmanlık tüketicileri firmalara dair bir adım daha yaklaştırmaktadır.

Müşteri Deneyimi Araştırmaları

Müşterisiyle duygusal bağ kurmayı, hatta müşterilerinden markanın fanatik taraftarı yaratmayı başarmış markalar, müşterileri ile temas halinde oldukları her noktada müşterilerine unutamayacak deneyimler yaşatmış markalardır. Müşterinin marka ile yaşadığı ilişkiyi ölçümlemek, müşteri deneyimi kavramına bütünsel bakış açısını gerekmektedir.

Xsights, müşteri deneyimi konusunda, müşteri memnuniyeti unsurlarını dikkate aldığı, müşteri deneyiminin yeniden tasarlandığı veya satışa dönüşmeyen müşteri deneyimlerinin arkasındaki sebepleri aradığı araştırmalarla müşterilerine hizmet vermektedir. Xsights, Müşteri Deneyimi Araştırmalarını hem geleneksel kanallarda hem de dijital ve mobil kanallarda gerçekleştirmektedir.

Tüketici Segmentasyonu

Hedef kitlenin benzer tüketici davranışlarına sahip gruplar olarak homojen gruplara ayrılması amacıyla gerçekleştirilmektedir. Tüketici segmentasyonu ile tüketicilerin farklı gruplara ayrılması sayesinde, hangi segmente nasıl yaklaşılması gerektiği, hangi mecra üzerinden nasıl iletişim kurulması gerektiği açıkça ortaya konulmaktadır.

Gizli Müşteri Araştırmaları

Gizli müşteri araştırmaları ile bayilerin, şubelerin, hizmet noktalarının şirketin standartlarına her zaman uygun olup olmadığı ölçümlenebilmektedir. Güvenilir ve tarafsız gizli müşteri araştırmaları sonucunda; personelin ne kadar bilgili olduğu, eğitimlerin etkili olup olmadığı, yeni bir eğitime ihtiyaç olup olmadığı, müşterilere ve personelin birbirine davranış biçimleri ortaya konmaktadır. Gizli müşteri araştırmalarıyla, müşteri deneyiminin kilit noktaları hakkında markanın temsilcilerine önemli ipuçları verilebilmektedir. Xsights, uluslararası araştırma deneyimleriyle gizli müşteri konusunda da firmalara destek olmaktadır.

Kayıp Müşteri Araştırmaları

Firmaların pazar paylarını büyütmeleri ve rekabet avantajı elde etmelerinin en bilinen yolu yeni müşteriler kazanmaktır. Amacı pazar payını büyütmek olan şirketlerin, yeni müşteri kazanmanın yanı sıra mevcut müşterilerini de korumayı hedeflemesi gerekmektedir. Ancak, bazen yeni müşteri kazanmaya odaklanan firmalar mevcut müşteri memnuniyetini sürdürmeyi ihmal edebilmektedirler. Müşteri kaybı, şirketin faaliyet gösterdiği alana göre farklı sonuçlar da doğurabilmektedir. Abonelik sistemiyle çalışan bir şirketin müşteri kaybı hızlı tüketim sektöründe faaliyet gösteren bir firmanınkinden çok daha farklı bir kazanç kaybı anlamına gelmektedir. Xsights, gerçekleştirdiği pazar araştırmalarıyla kayıp müşterileri sorgularken hem mevcut müşterinin sadakatini arttırmak hem de yeni müşterileri kazanmak için firmalara ışık tutmaktadır.

Satış Temsilcisi Performans Değerlendirme

Satışın temeli olan satış ekiplerinin performansının ölçümlenmesi ve adil bir prim sisteminin şeffaflıkla uygulanması için Xsights Araştırma ve Danışmanlık firmalara destek vermektedir.