Kendini geliştirmeyen, inovasyon yapmayan firmalar ve markalar mevcut müşterilerinin beklentilerine uyum sağlayamadığı için bulundukları pazardan pay kaybetmeye başlamaktadır. Ancak, hedef müşteri kitlesinin beklentilerini doğru bir şekilde anlamadan piyasaya sunulan yeni ürün veya hizmet kategorisi ya da mevcut kategorilerin genişletilmesi de firmaya başarılı sonuçlar getirmeyecektir. Xsights, inovasyon yapmak isteyen şirketlere, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda yenilik yapmaları konusunda destek olmaktadır.

Kategori Algısı Araştırması

Xsights, sunduğu kaliteli pazar araştırmalarının yanı sıra, gerçekleştirdiği kantitatif, kalitatif etnografik araştırmalarla, faaliyet gösterilen pazardaki dinamikleri yakından tanımak için demografik, davranışsal ve psikolojik özelliklerini segmentasyon analiziyle birleştiren araştırmalarla ürün ve hizmet kategorilerinin doğru konumlandırılmasına yardımcı olmaktadır.

Konsept/Ürün Geliştirme

Xsights Araştırma ve Danışmanlık, yeni ürün fikirlerini ortaya çıkarmak ve çıkarılması düşünülen ürünü hedef müşteriler nezdinde test etmek için kalitatif ve kantitatif araştırmalar yapmaktadır.

Paket, Ürün ve Tat Testleri

Xsights, müşterilerine, ürünleri için doğru paketi, doğru tadı bulma, yeni ürün yaratımına, mevcut ürünü geliştirme konusunda hedef kitleler üzerinde yaptığı testlerle yardımcı olmaktadır. Güvenilir araştırma şirketi Xsights, paket, ürün ve tat testleri için gerçekleştirdiği fokus grup, etnografik araştırma yöntemleriyle tüketici eğilimini daha iyi anlaşılması için yol göstermektedir.

Fiyatlandırma Araştırmaları, Fiyat Hassasiyet Değerlendirmeleri

Halihazırda satışı devam eden üründe fiyat değişikliğine gidilmesi durumunda satış rakamlarında nasıl değişimler olacağı veya yeni bir ürünün piyasaya hangi fiyat politikası ile sunulması gerektiği, fiyat ve fiyatlandırma araştırmaları sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmalarda Xsights Araştırma ve Danışmanlık, Conjoint Analizi ya da Van Westendorp modellerini kullanmaktadır.

İsim Testleri

Yeni yatırımlar, ürünler ya da markalar için isimlerinin ne kadar uygun olduğunu test eden Xsights, markalaşma yolunda müşterilerinin bir adım öne çıkmasını sağlar.