XSIGHTS, Kalitatif ve Kantitatif tüm araştırma yöntemlerini uygulama yetkinliğine ve donanımına sahiptir. XSIGHTS hem klasik hem de yenilikçi araştırma yöntemleriyle müşterileri için veriyi en güvenilir şekilde toplar.