Grup Tartışmaları;

Belirli bir konu üzerinde, konuyu derinlemesine irdelemek, farklı görüşleri ortaya çıkartabilmek üzere tartışmak amacı ile bir masa etrafında toplanan kişilerden moderatör eşliğinde bilgi toplanması esasına dayanmaktadır.

Çalıştaylar;

Belirli bir konu üzerine, konuyu derinlemesine incelemek ve belirli konular üzerine bir yol haritası çizmek ya da yeni fikirler üretmek için yaptığımız, yarım ya da tam gün devam eden enteraktif çalışmalar. Çalıştaylarımızda SWOT analizi, Score Card ve benzeri teknikler uyguluyor aynı zamanda drama, kolaj, tasarım gibi projektif tekniklerden yararlanıyoruz.

Derinlemesine Görüşmeler;

Bir konu üzerinde bilgi sahibi olan deneyimli, yetkin kişilerin söz konusu konuya olan yaklaşımlarını tespit edebilmek, değer yargıları, his ve düşüncelerini gözlemleyebilmek amacı ile yapılan görüşmeler.

Etnografik Araştırmalar;

İnsan davranışlarının ve/veya durum ve hareketlerin, bulundukları doğal ortamda, gözlemlenmesi esasına dayanan kalitatif bilgi toplama yöntemidir.

Medikal Etnografi;

Hasta ve/veya hastalara bakmakla yükümlü olan kişilerin yaşam kalitesi, hekim-hasta ilişkileri, ilaç kararında hastanın rolü ve benzeri konularda yapılan etnografi çalışmalarıdır.

Günlük Doldurma;

Ürünlerin yarattığı ilk etki, ilk kullanım ve sonraki kullanımlardaki algı değişimini ölçümlemek için hedef kitle tarafından ürünün belli bir süre deneyimlenmesi, günlük rutinine dahil edilmesini içeren günlük takip yöntemidir.

Tanıtım Materyali Testleri;

Hazırlanan tanıtım materyallerinin hedef kitle nezdinde yarattığı algı, uyandırdığı duygu ve beğeni boyutlarında detaylı olarak değerlendirildiği yöntemdir.