PAPI (Kağıt ve Kalem Kullanılan Yüz Yüze Görüşme)

Anketör ve denek arasında kağıda basılmış soru formlarını kullanmak sureti ile gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler.

 CAPI (Bilgisayar Destekli Yüz Yüze Görüşme)

Anketör ve denek arasında dizüstü bilgisayarlar ya da uygun teknolojik kapasiteye sahip diğer ekipmanların yardımı ile gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler.

 CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi)

Anketör ve denek arasında bilgisayar yardımı ile gerçekleştirilen telefon görüşmeleri.

 Online Araştırma – CAWI (Bilgisayar Destekli Web Görüşmesi)

Özel yazılım programı yardımı ile tasarlanan internet tabanlı soru formlarının denekler tarafından doldurulması.

 Mobil Araştırma – CAMI (Bilgisayar Destekli Cep Telefonu Anketi)

Deneklerin soruları akıllı cep telefonları aracılığıyla almaları ve cevaplamaları.

 Mektup

Tasarladıktan sonra kâğıda basılan soru formlarının önceden tespit edilmiş denek adreslerine postalanması, denekler tarafından doldurulan soru formlarının merkeze yine posta yolu ile gönderilmesi esasına dayanan bilgi toplama yöntemi.

 Masa Başı Çalışmaları

İkincil kaynak ve literatür taramalarının bütünleştirilmesi ile derlenen genellikle bir sektör ya da daha önce araştırılmış konulara ilişkin analitik bilgileri kapsayan çalışmaları.

 Panel

Müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre mevcut ya da kurduğumuz panellerden aldığımız verilerin toplanmasına dayanan bilgi toplama yöntemi.

 Gizli Müşteri

Müşteri gözüyle verilen hizmet ve sunulan ürünü değerlendirmesini gerektiren araştırmaları.

 Gölge Eleman

İşe yeni giren bir çalışanın gözüyle insan kaynakları uygulamalarının, iş süreçlerinin ve kurumsal kültürün değerlendirilmesi.