Bir organizasyonun markasının potansiyelini sonuna kadar kullanabilmesi, iç marka yaratabilmesi ile gerçekleşebilmektedir. İnsan kaynaklarını, pazarlama ve iletişimi kendi içinde entegre ederek, marka stratejisinin içinde yer vermek iç marka olmanın anahtar stratejisidir. Bu yaklaşımın benimsenmesi ile son dönemlerde kurumlar çalışan markalarını daha bilinçli yönetmektedirler. Bu prensiple, iç ve dış pazarlama iletişimi stratejisinde yakalanacak uyumla, markalar daha da güçlü hale gelmektedirler. XSIGHTS, sunduğu Çalışan Markası Danışmanlığı ile kurumların iç potansiyelini ortaya çıkararak, çalışanları nezdinde kurumu markalaştırmaktadır.