Her kurumun kendine özgü bir kurum kültürü bulunmaktadır. Belirlenen etik kodlar üzerinden sürdürülen bu kurum kültürü, kurum birliğini sağlamaktadır. Her bir çalışanın özümsemesi ve kurum içindeki ilişki ve iletişiminde temel kabul etmesi gereken adeta kurumun anayasası işlevini gören etik kodlar, işyerindeki uyumsuzlukları çözme noktasında ilk başvurulacak kaynaktır.