Kurum içi iletişim ve kurum kültürü herhangi bir organizasyonun başarısını belirleyen faktörler olarak kabul edilir. Açık, sağlam değerlere dayanan, tutarlı kurum içi iletişime esnek, yüksek performans gösteren, motivasyonun yüksek olduğu organizasyonlarda rastlanırken; tutarsız, tek yönlü kurum içi iletişim tarzının ticari sonuçları düşürdüğü, paydaş memnuniyetini azalttığı ve organizasyonları temel vizyonlarından uzaklaştırdığı sıklıkla görülmektedir. Sağlıklı kurum içi iletişimi ve güçlü bir kurum kültürü tesadüfen oluşmaz, bilinçli olarak geliştirilmeleri, kurum içinde oluşmaları için gereken şartların yaratılması gerekir. XSIGHTS, bu alanda danışmanlık vermektedir.