Xsights Veri, tüm kontrol süreçlerini ISO, TÜAD ve GAB standartları ve ESOMAR kuralları gereğince yerine getirmektedir.

KANTİTATİF KONTROL PROSEDÜRLERİ

CAWI (Bilgisayar Destekli Web Görüşmesi)

 • Mantık Kontrolü: Scriptler hazırlanırken kurallar koyulmakta ve filtreler tanımlanmaktadır, bu şekilde hatalı girişler büyük ölçüde önlenebilmektedir.

 • IP Kontrolü: Yönetim sistemimizden katılımcıların Türkiye’den olup olmadığını, aynı IP üzerinden birden giriş ya da herhangi bir proxy server kullanıp kullanmadığını denetlemek için bir IP kontrol mekanizması kullanmaktadır.

 • Tutarlılık Kontrolleri: Katılımcıların çalışmaya katılırken verdikleri bilgiler telefon kontrollerinde alınan bilgilerle karşılaştırılarak tutarlılık kontrolleri yapılmaktadır.

 • Otomatik Kara Liste: Katılımcıların gerçek kişi olmadığı tespit edildiği durumda işaretlenmekte ve bu şekilde işaretlenen katılımcılar otomatik olarak kara listeye dahil edilmektedir. Bu listeye dahil olan katılımcıların anketleri silinmektedir.

 • Tuzak Soru: Cevap kalitesini en üst düzeyde tutmak için tuzak soru gibi ek önlemler alınmaktadır.

 • Anket Uzunluğu: Ortalama anket uzunluğu tespit edilerek bu ortalamanın çok altında sürelerde tamamlandığı tespit edilen anketler iptal edilmektedir.

 • Veri Tutarlılık Testleri: Xsights toplanan verilere istatistiksel tutarlılık testi uygulamaktadır. 

CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi)

 • Proje sürecindeki tüm kalite kontrolleri her bir CATI personeli için ayrı ayrı yapılmaktadır.

 • Ses kayıtları rassal olarak dinlenerek anket uygulamasının amacına uygun olarak gerçekleşip gerçekleştirilmediği kontrol edilmektedir.

 • Söz konusu kontrol kapsamında, anketin uygulanan kişilerin ses kayıtlarının %20’si süpervizör tarafından dinlenmektedir.

 • Proje boyunca bir Xsights süpervizörü CATI personeline eşlik etmekte, yaşanabilecek problemler anlık olarak çözüme kavuşturulmaktadır.

 • Bir CATI personelinin sistematik tekrarlanan kasti veya bilinçsiz bir hata veya ihmaline rastlanması durumunda, hatanın saptandığı tarihe kadarki tüm anketleri iptal edilmekte ve tamamlanmış anket sayısından düşülerek, anketler yenilenmektedir.

 • Müşterilerimiz kendilerine ulaştırılacak güvenli link üzerinden diledikleri zaman arama kontrollerini dinleyebilmektedirler.

PAPI (Kağıt ve Kalem Kullanılan Yüz Yüze Görüşme)

 • Saha sürecindeki tüm kalite kontrolleri anketör bazlı olarak yapılmaktadır.

 • Görüşme yapılmış kişiler rassal olarak telefonla aranarak anket uygulamasını amacına uygun olarak gerçekleştirip gerçekleştirmediğini kontrol edilmektedir.

 • Söz konusu kontrol kapsamında, anketin uygulandığı kişilerin %20’si ile bağlantı kurulmaktadır.

 • Xsights, saha operasyonlarında düzenli saha kontrolleri gerçekleştirmektedir. Bu kontroller habersiz yapılabilmekte, müşteri katılımı da sağlanabilmektedir.

 • Bir anketörün sistematik tekrarlanan kasti veya bilinçsiz bir hata veya ihmaline rastlanması durumunda, hatanın saptandığı tarihe kadarki tüm anketleri iptal edilmekte ve tamamlanmış anket sayısından düşülerek, anketler yenilenmektedir.

 • Telefon kontrolleri kayıt altına alınmaktadır ve müşteriler kendilerine ulaştırılacak güvenli link üzerinden diledikleri zaman arama kontrollerini dinleyebilmektedirler.

CAPI (Bilgisayar Destekli Yüz Yüze Görüşme)

 • Saha sürecindeki tüm kalite kontrolleri anketör bazlı olarak yapılmaktadır.

 • Görüşme yapılmış kişiler rassal olarak telefonla aranarak anket uygulamasını amacına uygun olarak gerçekleştirip gerçekleştirmediğini kontrol edilmektedir.

 • Söz konusu kontrol kapsamında, anketin uygulandığı kişilerin %20’si ile bağlantı kurulmaktadır.

 • Xsights, saha operasyonlarında düzenli saha kontrolleri gerçekleştirilmektedir. Bu kontroller habersiz yapılabilmekte, müşteri katılımı da sağlanabilmektedir.

 • Bir anketörün sistematik tekrarlanan kasti veya bilinçsiz bir hata veya ihmaline rastlanması durumunda, hatanın saptandığı tarihe kadarki tüm anketleri iptal edilmekte ve tamamlanmış anket sayısından düşülerek, anketler yenilenmektedir.

 • Telefon kontrolleri kayıt altına alınmaktadır ve müşteriler kendilerine ulaştırılacak güvenli link üzerinden diledikleri zaman arama kontrollerini dinleyebilmektedirler.

 • Kullanıcıların bulundukları lokasyonlar GPS sayesinde görüntülenebilmektedir. Bu sayede görüşmelerin yapıldığı konumların doğru olup olmadığı kontrol edilebilmektedir.

CAMI-Mobil (Bilgisayar Destekli Cep Telefonu Anketi)

 • Katılımcıların %20’si aranmakta ve vermiş oldukları cevaplar kontrol edilmektedir ve çalışmaya katılırken verdikleri bilgiler alınan bilgilerle karşılaştırılarak tutarlılık kontrolleri yapılmaktadır.

 • Katılımcıların sisteme girmiş oldukları cep telefonu numarları sistem tarafından izlenebilmektedir.

 • Tuzak sorular ile cevap kalitesini en üst düzeyde tutulabilmektedir.

 • Ortalamanın çok altında sürelerde tamamlandığı tespit edilen anketler iptal edilmektedir.

KALİTATİF KONTROL PROSEDÜRLERİ

Derinlemesine Görüşmeler (In Depth Görüşmeler) ve Grup Tartışmaları (Odak Gruplar)

Derinlemesine Görüşme ve Odak Grup katılımcıları TÜAD tarafından hazırlanan Kalitatif Araştırmalar Katılımcı Kayıt Sistemi üzerinden takip edilerek kontrolleri sağlanmaktadır.

Katılımcılar 5 yıl içerisinde en fazla 5, sonrasında 3 yıl bekleme,akabinde 5 yıl içerisinde 5 defa daha katılımcı olabilir. Yani hayatı boyunca maksimum 10 defa katılımcı olabilir, ancak ilk 5 katılımdan sonra 3 yıl beklemek durumundadır. Bu şartları sağlayamayan katılımcıları çalışmalara kabul edilmezler.