Xsights Veri, hızlı online ve offline araştırma çözümleri sunarak, müşterilerine kaliteli veri toplama, kodlama ve tablolaştırma hizmeti sunmaktadır.

KANTİTATİF YÖNTEMLER

CAWI (Bilgisayar Destekli Web Görüşmesi)

Online olarak yapılan bir anket türüdür.

Türkiye’de online veri toplama yönteminde öncü olan Xsights, 2011 yılında kurduğu ve halihazırda 60.000’in üzerinde üyesi bulunan Türkiye’nin Sesi Paneli (www.turkiyeninsesipaneli.com) üzerinden filtrelerle hedeflenen kullanıcı profiline rahatlıkla ulaşabilmektedir.

Xsights’ın sunduğu online veri toplama deneyimi;

 • 200.000’in üzerinde anket
 • Kullanıcı dostu ve mobil uyumlu soru formları
 • Soru formu onayından itibaren 24 saat içinde programlama
 • 48 saat içinde 500 katılımcıya ait veriyi toplama
 • Soru formu içinde multimedya kullanım olanağı
 • Güvenli ve şifreli bağlantılarla anlık veri takibi ve özet rapor
 • Güvenli veri depolama sistemi

CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi)

Telefon ile yapılan bir anket türüdür. Katılımcılar, belirli bir veri tabanı üzerinden veya rassal yöntem ile belirlenerek aranmakta ve anket katılımcıya okunarak cevaplanması beklenmektedir. Verilen cevaplar anketörler tarafından anlık olarak bilgisayar ortamına taşınmaktadır.

Xsights, CATI çalışmalarında Sultanahmet ofisinde bulunan 16 kabinlik kendi stüdyosunu kullanmaktadır. 2013 yılında kurulmuş olan CATI merkezinde bugüne kadar 350.000’ in üzerinde anket gerçekleştirilmiştir.

Her proje öncesi tüm CATI ekibine detaylı bir saha uygulaması eğitimi verilmektedir. Projenin arka planı, amacı, kapsamı, soru formu ve dikkat edilmesi gereken hususlar özenle aktarılmakta, akabinde her personelin pilot çalışma yapması beklenmektedir.

İnternet ağının bulunduğu her yerden santrale dahili olarak bağlanılabilmektedir. Dahili numaralar, bilgisayar üzerinden kullanılacak bir yazılım, IP telefon veya akıllı telefonlarla oluşturulabilmektedir. Bu sayede müşteriler anlık olarak görüşmeleri dinleyebilmektedirler.

Çağrılara ait tüm verilere ve tutulan ses kayıtlarına tek ekrandan kolayca ulaşılabilmektedir

PAPI (Kağıt ve Kalem Kullanılan Yüz Yüze Görüşme)

Kağıt kalem ile yapılan klasik bir anket türüdür. Xsights, uzman proje ekibi ve 26 bölgede bulunan Bölgesel Çözüm Ortakları ile 81 ilde projeler yürütmektedir.

Saha Uygulaması Eğitimi

Xsights, öncelikle saha süpervizörlerine ve anketörlere saha uygulaması eğitimi vermektedir. Eğitimler sonunda hem süpervizörlere hem de anketörlere birer sınav yapılmakta ve sonuca göre tekrar eğitime alınmakta veya yerine başka bir süpervizör/anketör atanmaktadır.

CAPI (Bilgisayar Destekli Yüz Yüze Görüşme)

CAPI yöntemi yüz yüze olarak dizüstü bilgisayarlar, tabletler veya el terminalleri ile gerçekleştirilen bir anket türüdür.

Kullanıcıların bulundukları lokasyon GPS bağlantısı sayesinde görüntülenebilmektedir. Bu sayede görüşmelerin yapıldığı konumların doğru olup olmadığı kontrol edilebilmektedir.

Xsights, PAPI projelerinde olduğu gibi, CAPI projelerinde süpervizörlerin ve anketörlerin saha uygulaması eğitimine özen göstermektedir.

Xsights hem CAPI hem PAPI projelerinde müşteri tarafından sağlanmış olan soru formunu bilişsel olarak test etmektedir. Bilişsel test çerçevesinde, hedef kitleden olan ve araştırma kriterlerine uygun sayıda denek ile derinlemesine görüşme yapılmaktadır.

CAMI-Mobil (Bilgisayar Destekli Cep Telefonu Anketi)

CAMI yöntemi deneklerin soruları akıllı cep telefonları aracılığıyla almaları ve cevaplamaları usulüne dayanmaktadır.

Xsights bu yöntem ile bugüne kadar 20.000’in üzerinde anket tamamlanmış bulunmaktadır.

KALİTATİF YÖNTEMLER

Derinlemesine Görüşmeler (In Depth Görüşmeler)

Derinlemesine Görüşmeler (In Depth Görüşmeler) bir konu üzerinde bilgi sahibi olan deneyimliyetkin kişilerin söz konusu konuya olan yaklaşımlarını tespit edebilmek, değer yargıları, his ve düşüncelerini gözlemleyebilmek amacı ile yapılan görüşmelerdir.

Grup tartışmaları yaratıcılığı tetikler ve sosyal dinamiklerin anlaşılmasını kolaylaştırırken, birebir görüşmeler “kişisel motivasyonlar” ve “algılarla” ilgili derinlik kazandırır.

 • Derinlemesine Görüşmeler Xsights’ın Sultanahmet ofis içerisinde bulunan kendi stüdyosunda veya denek için uygun olabilecek bir yerde (işyeri, cafe vb.) gerçekleştirilmektedir.
 • Merkez ofiste yapılan görüşmeler katılımcının izni dahilinde kayıt altına alınabilmektedir. Dış ortamda yapılan görüşmelerin ise yine katılımcı izni ile ses kaydı alınabilmektedir.
 • Müşteriler dilerlerse görüşmeleri canlı olarak izleme odalarından izleyebilmekte veya kendilerine sağlanan online link üzerinden takip edebilmektedirler.
 • Kayıt altına alınan görüşmelerin dökümleri 24 saat içerisinde deşifre edilerek müşteriler ile paylaşılabilmektedir.

Tüm görüşmeler alanında uzman moderatörler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Grup Tartışmaları (Odak Gruplar)

Grup Tartışmaları (Odak Görüşmeler) belirli bir konu üzerinde, konuyu derinlemesine irdelemek, farklı görüşleri ortaya çıkartabilmek üzere tartışmak amacı ile bir masa etrafında toplanan kişilerden moderatör eşliğinde bilgi toplanması esasına dayanmaktadır.

Xsights belirlemiş olduğu grup dağılımlarının homojen olmasına önem vermektedir.

Homojenlik katılımcıları duygusal olarak rahatlatırken, heterojenlik rasyonelliğe ve sık olarak çatışmaya yol açmaktadır. Grup içinde “benzer düşünceler” daha spontane ve dürüst açıklamalara neden olmaktadır.