İletişimin Marka Sadakatine Etkisi Araştırması

Bayilik ağları ile geniş bir kurumsal ağa sahip olan müşterimiz, paydaşları arasındaki iletişimi daha etkin hale getirmek istemiştir. XSIGHTS Araştırma ve Danışmanlık tarafından tasarlanan araştırmada, genel merkez ile bayiler arasında iletişim mecralarının kullanımı ve merkez çalışanları arasındaki iletişim tarzının bayi başarısı ve marka memnuniyeti üzerindeki etkisi belirlenmiştir.

İletişimin Marka Sadakatine Etkisi Araştırması

Araştırma kapsamında, Satış örgütü için ortak dil ve hafızası oluşturulması, sistematikleştirilmesi; Tüm iletişim mecralarının gözden geçirilmesi, analizi ve yenilenmesi; Yazılı, sözlü, dijital, birebir iletişim, kanal yönetiminden giden her türlü bilgilendirme; İşin ihtiyacına göre kanaldan beslenen bir iletişim yönetimi kurgulanması, geri besleme sistem veya sistemlerinin oluşturulması, faydaya dönüşmesinin sağlanması için gerekli kurguların yapılması, iş sahibi kişilerin net hedeflerinin belirlenmesi, ölçüm ve takibinin yapılması ve sosyal medyanın yaygın satış örgütleri üzerindeki etkisi analiz edilmiştir.