İlk Temas, Ziyarete Dönüş, Süreç Takip Araştırması

Dershanelerin özel okullara dönüştürülmesi ile birlikte özel okul sayısı artış göstermiştir. Farklı segmentlerde ve fiyatlandırma politikası ile eğitim hizmeti sunan okul profilleri, velilere geniş alternatifler sunmaktadır.

İlk Temas, Ziyarete Dönüş, Süreç Takip Araştırması

Gelişen bu rekabet koşullarında hedef kitle, yoğun iletişim ve tanıtım kampanyalarına maruz kalmaktadır. Bu rekabet ortamında ilgi uyandırılan her bir potansiyel müşteri çok değerlidir. Kurumlarla etkileşime geçen her yeni müşteri ile kurulan ilk temastan, ilişki geliştirme sürecine, ziyaretten, süreç takibine tüm aşamalarda kurulan güçlü bağlar, bırakılan iyi izlenimler ve eşsiz bir müşteri deneyimi, velileri kazanmak için en büyük fırsatlardır.  

Yakalanan bu fırsatları değerlendirme performansını ölçümlemek için müşterimize hedef kitle profili paralelinde farklı senaryolar üzerinden gizli müşteri temasları tasarlanmıştır. Her bir kampüs bazında, tanıtım öncesi ( ilk temas), tanıtım sırası (deneyim) ve tanıtım sonrası (takip) aşamalarını içeren, farklı iletişim kanalları üzerinden değerlendirmeler sunulmuş çalışmada, müşteri deneyiminde geliştirilmesi gereken alanlar ve güçlü noktalar tespit edilmiştir.