İzleme ve Değerlendirme Sistemi Kurulum Eğitimi

XSIGHTS Akademi, TÜGİAD için «Toplumsal Yatırım Projelerinde Sosyal Etki Ölçme» Eğitimi vermiştir.

İzleme ve Değerlendirme Sistemi Kurulum Eğitimi

Eğitim kapsamında ihtiyacı doğru belirleme, kaynak yaratma, izleme ve değerlendirme sistemini güçlendirme, etkili katılımcı izleme ve değerlendirme modeli, global örnekler; UNFPA ve Nepal uygulamaları, göstergeleri, rapor akışları ve veri tabanı kurma aşamaları detaylı olarak aktarılmıştır.