Esans üreticisi müşterimiz için hedef kitle nezdinde koku testleri gerçekleştirilmiştir. Yeni koku konseptleri piyasaya çıkarmadan önce XSIGHTS’ın klinik koşullardaki stüdyosunda denenmiştir. Ön değerlendirmeleri eş zamanlı olarak online alınmış hedef kitle ile akabinde odak grup toplantıları ile derinlemesine görüşülmüştür.

Koku Testi

Araştırma kapsamında detaylı olarak; kokunun çağrıştırdığı duygular, tende beğeni seviyesi, şişede beğeni seviyesi, satın alma olasılığı, kokunun kalıcılığı ve baskınlığı ile  kokuyu ifade eden sıfatlar  araştırılmış olup kokunun son halini alması için tüketici geri bildirimi toplanmıştır.