Kurumsal İtibar Araştırması ve Paydaş Analizi

Hantal bir kamu kuruluşu görüntüsünden sıyrılmayı başardıktan sonra kendini halka açmaya hazırlanan enerji devi müşterilerimiz için Kurumsal İtibar Araştırması ve Paydaş Analizi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile borsaya açılmadan önce, müşterimizin kurumsal itibarları farklı paydaşlar arasında analiz edilmiş; bu analiz doğrultusunda stratejik iletişim adımları belirlenmiş, doğru mesaj oluşturulmuş ve bunlar için en doğru mecralar seçilmiştir.

Kurumsal İtibar Araştırması ve Paydaş Analizi

Halka arza kadar olan süre içinde müşterimizle birlikte iletişim yol haritası detaylı olarak çizilmiş ve kilometre taşları tespit edilmiş olan çalışmamız akabinde müşterimiz büyük bir başarı kazanmıştır.