Kurumsal İtibar ve Algı Araştırması

Ülkemizin en önemli bankalarından biri olan müşterimiz için düzenli Kurumsal İtibar ve Algı çalışmaları yürütülmüştür. Kurumsal itibar, kurum kültürü, kurum içi iletişimin başarısı gibi birçok konu düzenli olarak ölçümlenmiş ve yapılan çalışmalardan yüksek geri dönüşler sağlanmıştır.

Kurumsal İtibar ve Algı Araştırması

Elde edilen sonuçlar, kurum içindeki farklı paydaşlara iletilmek üzere, kurum dili çerçevesinde hazırlanmış ve bu önemli bulgular yönetim kurulu onayından sonra bankanın tüm çalışanlarıyla paylaşılmıştır.