Liselerdeki Tabela Değişiminin Özel Okullara Etkisi

Ülkemizdeki, sürekli değişen eğitim politikaları nedeniyle eğitim sistemimiz tamamen kaos ortamına dönüşmektedir. Bu durumdan en çok etkilenen eğitim sistemi paydaşlarından biri ise önünü göremeyen özel okullar olmuştur.

Liselerdeki Tabela Değişiminin Özel Okullara Etkisi

Genel liselerin sadece tabela değişikliği ile Anadolu lisesine dönüştürülmesinin etkisini ölçümlemek için Türkiye Özel Okullar Derneği (ÖZDEBİR) ile birlikte «Özel Lise Algı Araştırması» gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda olası durumları bertaraf etmek için alınması gereken aksiyon ve iletişim planlarına içgörü sağlamıştır.

Sınav sistemi ile artan başarı odaklı eğitim, velileri okul dışında ek eğitim desteği almaya teşvik etmiştir. Bu doğrultuda eğitim masraflarının giderek artması velileri farklı karma eğitim planlarına yönlendirmiştir. Bu noktada Anadolu lisesine dönüşen genel liselere olumlu yaklaşılmıştır. Okulların zaman içerinde iyileşeceği inancı, puanları eşit öğrencilerin bir arada eğitim alması durumu ve üniversite sınavını kazanamama ihtimaline karşı eğitim bütçesini özel üniversiteye saklama tedbiri, özel liselere olan talebi tehdit eden en büyük unsurlar olduğu ortaya çıkmıştır. Özel okulların bu doğrultuda velilerin endişe ve kaygılarına yönelik çözüm önerileri geliştirmesi, en etkili iletişim yöntemlerinin belirlenmesi ve öğrencilerinde karar mekanizmasında giderek artan etkisini de göz önünde bulunduran çift taraflı iletişim planlarının gerçekleştirilmesi, sektörel boşluğu dolduracak stratejileri oluşturacaktır.