İnşaat sektörünün önemli bir markası olan müşterimiz için gerçekleştirdiğimiz araştırmada hedef kitle nezdinde marka bilinirlikleri ve markaya dair algıları ortaya çıkarılmıştır.

Marka  Algı Araştırması

Araştırma ile bölgedeki rakipler belirlenmiş ve onlara karşı izlenecek konumlanma stratejileri önerilmiştir. Ayrıca hedef kitle nezdinde marka bilinirliği ve güvenini arttıracak iletişim çalışmalarının ne olması gerektiği konularında önemli bulgular elde edilmiştir. Bu bulgular ışığında iletişim stratejileri önerilmiştir.