Fotokopi makinesi ve yazıcı markası olan Japon müşterimiz için ülkemizdeki marka algısı ve konumu tespit edilmiştir. Çalışmada yerel pazar ve pazarın mevcut koşullarını değerlendirmek için ülkemizdeki sektörel dağılım baz alınarak kurumsal örneklem yapısı oluşturulmuştur. Görüşmeler kurumlardaki temel karar vericiler, IT ekipman alımı sorumluları ile gerçekleştirilmiştir.

Marka Algısı

Pazara dair detaylı sorgulamanın yapıldığı çalışmada kurumlardaki ürün çeşitliliğinden, ürün bazında tercih edilen markalara, marka bilinirliğinden, pazarlama aktivitelerinin etkinliğine, satış ekiplerinin performansından, ürün performansına ülke KPI’ları belirlenmiştir.