Yoğun rekabetin olduğu FMCG sektöründe kategori liderliği için iletişim savaşları giderek artmaktadır. Prime time reklam kuşağının en fazla reklam veren sektörlerinin başında gelen FMCG sektöründe marka sağlığı takibi her zaman öncelikli konular arasında yer almıştır.

Marka Sağlığı

Sektörün ihtiyacına yönelik geliştirilen Çok Markalı Marka Sağlığı Araştırması XSIGHTS Araştırma ve Danışmanlık tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında hatırlatmasız ve hatırlatmalı marka bilinirlikleri, mecra etkinliği, anlaşılırlığı ve satın alma etkisi ölçümlenmiş çalışma ile haftalık marka sağlık takipleri yapılmıştır.