Modüler ve Prefabrike Ev Algısı ve Satışı Araştırması

Prefabrike yapı sektörünün lideri olan müşterimiz, yeni oluşan pazarlardaki sektör öncülüğünün getirdiği; ürünü tanıtmak, kabul ettirmek ve talep yaratma sorumluluğu ile karşı karşıya kalmıştır.

Modüler ve Prefabrike Ev Algısı ve Satışı Araştırması

Bu doğrultuda sektörün mevcut durumu ve algısının belirlendiği, gelecek potansiyelinin incelendiği, yaşam konutları konusu üzerinde tasarlanmış, bu alandaki  satışları artırmayı sağlayıcı bulguları içeren pazar analizi yapılmıştır. Bu doğrultuda prefabrike konut statüsünü arttıracak fikirler, yeni modeller için tasarımsal briefler, potansiyel satış alanları ve pazarlama stratejileri belirlenip; pazarın büyüklüğü ve fiyat elastikiyeti ölçümlenmiştir.