Ülkemizde yatırım yapmayı planlayan Koreli müşterimiz için Akıllı Bide ve Su Filtresi Pazar araştırması gerçekleştirilmiştir. Araştırma da data üçlemesi metodu ile masabaşı çalışması, kalitatif ve kantitatif yöntemler birlikte kullanılarak data doğruluğu, tutarlılığı ve validasyonu sağlanmıştır.

Pazara Giriş Araştırmaları

Bu yeni pazar için ülkemizdeki potansiyeli belirlemiş, doğru hedef kitleyi ve etkili satış kanallarını tespit etmiş olduğumuz çalışma ile müşterimizin yatırım bütçesi en doğru şekilde yönetilmiştir.