Türkiye İtibar Endeksi - Elektrik ve Elektronik

XSIGHTS, 2011-2013 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İtibar Atölyesi işbirliği ile Türkiye İtibar Endeksi’ni (T.İ.E) ölçümlemiş, ülkemiz genelinde itibarı oluşturan etkenleri belirlemiş, sektörlerin itibarlarını kıyaslamış, şirketlerin sektörlerinde ve Türkiye genelindeki diğer şirketlere göre nasıl konumlandırıldıklarını ölçümlemiş ve kurumsal itibar yönetimi alanında bir referans kaynağı oluşturmuştur.

Devamı

Marka Algısı

Fotokopi makinesi ve yazıcı markası olan Japon müşterimiz için ülkemizdeki marka algısı ve konumu tespit edilmiştir. Çalışmada yerel pazar ve pazarın mevcut koşullarını değerlendirmek için ülkemizdeki sektörel dağılım baz alınarak kurumsal örneklem yapısı oluşturulmuştur. Görüşmeler kurumlardaki temel karar vericiler, IT ekipman alımı sorumluları ile gerçekleştirilmiştir.

Devamı

Pazara Giriş Araştırmaları

Ülkemizde yatırım yapmayı planlayan Koreli müşterimiz için Akıllı Bide ve Su Filtresi Pazar araştırması gerçekleştirilmiştir. Araştırma da data üçlemesi metodu ile masabaşı çalışması, kalitatif ve kantitatif yöntemler birlikte kullanılarak data doğruluğu, tutarlılığı ve validasyonu sağlanmıştır.

Devamı

Uygulama Testleri

Türkiye’ de ilk defa kullanıma sunulacak bir mobil uygulama için müşterimiz pazara giriş öncesi kullanıcı verisine dayanan iç görülerden yararlanarak lansman stratejisine ihtiyaç duymuştur. Bu doğrultuda XSIGHTS Araştırma ve Danışmanlık’la gerçekleştirilen araştırma ile İstanbul’daki taksi şoförlerinin çalışma koşulları, cep telefonu ve internet kullanma alışkanlıkları, taksi şoförlerinin yeni bir çalışma konseptine yaklaşımları, bu sistem için ödeyebilecekleri miktar ile medya alışkanlıkları ve dernek üyelikleri hakkında bulgular elde edilmiştir.

Devamı

Yeni Ürün Geliştirme

Beyaz eşya devi müşterimizin yeni ürettiği bulaşık makinesi için üç farklı seçenek Türk ev kadınları üzerinde denenmiştir. «Hijyen» Türk kadınının en çok önem verdiği konu olması dolayısıyla, geliştirilen ekstra hijyen sağlayacak üç farklı bulaşık makinesi konsepti XSIGHTS Araştırma ve Danışmanlık ile çalışılmıştır.

Devamı