Türkiye İtibar Endeksi - Enerji

XSIGHTS, 2011-2013 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İtibar Atölyesi işbirliği ile Türkiye İtibar Endeksi’ni (T.İ.E) ölçümlemiş, ülkemiz genelinde itibarı oluşturan etkenleri belirlemiş, sektörlerin itibarlarını kıyaslamış, şirketlerin sektörlerinde ve Türkiye genelindeki diğer şirketlere göre nasıl konumlandırıldıklarını ölçümlemiş ve kurumsal itibar yönetimi alanında bir referans kaynağı oluşturmuştur.

Devamı

Herkes İçin Sürdürülebilir Enerji - Enerji

Herkes için Sürdürülebilir Enerji projesinde XSIGHTS Araştırma ve Danışmanlık, Global Compact, Accenture ve TUSİAD için iş dünyasını değerlendirmiştir.

Devamı

Kayıt Dışı Enerji Kullanımı Araştırması

Ülkemizde giderek artan yakıt fiyatlarına bir tepki olarak gelişen kaçak yakıt tüketimi, akaryakıt pazarının en büyük sorunlarından biri olmuştur.

Devamı

Kurumsal İtibar Araştırması ve Paydaş Analizi

Hantal bir kamu kuruluşu görüntüsünden sıyrılmayı başardıktan sonra kendini halka açmaya hazırlanan enerji devi müşterilerimiz için Kurumsal İtibar Araştırması ve Paydaş Analizi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile borsaya açılmadan önce, müşterimizin kurumsal itibarları farklı paydaşlar arasında analiz edilmiş; bu analiz doğrultusunda stratejik iletişim adımları belirlenmiş, doğru mesaj oluşturulmuş ve bunlar için en doğru mecralar seçilmiştir.

Devamı

Marka Hizalama Çalışması

Enerji sektörünün dev isimlerinden olan bu müşterimizin, yeni bir marka ile yeni bir pazara girerken, yeni marka yapısının, ana şirketin temel prensiplerine uygunluğunu ve marka değerlerinin iletişimin tüm boyutlarına yansımasını sağlamak adına, XSIGHTS Araştırma ve Danışmanlık tarafından Marka Hizalama çalışmasını tasarlamıştır. Satış ekibi başta olmak üzere, kurumun farklı seviyelerinde görev alan çalışanlar ve tedarikçiler nezdinde düzenlenen çalıştayları kapsayan çalışmaya geniş bir perspektiften, yüksek bir katılımla gerçekleştirilmiştir.

Devamı

Türkiye Sanayi Verimlilik Haritası

Türkiye Sanayi Verimlilik Haritası projesi, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü için XSIGHTS Araştırma ve Danışmanlık firması tarafından gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında Türkiye geneli 10.100 sanayi kurumu yetkilileri ile görüşülmüştür. Yüz yüze görüşme yöntemi kullanılan çalışma randevu usulü ile gerçekleştirilmiştir.

Devamı