Türkiye İtibar Endeksi - Finans

XSIGHTS, 2011-2013 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İtibar Atölyesi işbirliği ile Türkiye İtibar Endeksi’ni (T.İ.E) ölçümlemiş, ülkemiz genelinde itibarı oluşturan etkenleri belirlemiş, sektörlerin itibarlarını kıyaslamış, şirketlerin sektörlerinde ve Türkiye genelindeki diğer şirketlere göre nasıl konumlandırıldıklarını ölçümlemiş ve kurumsal itibar yönetimi alanında bir referans kaynağı oluşturmuştur.

Devamı

Çalışan Memnuniyeti

Çalışanlar bir kurumun en değerli varlığıdır. Kalifiye elemanların, uzun süreli çalışmak istediği bir kurum olmak, tüm kurumların ulaşmak istediği bir noktadır. İnsan kaynaklarının en önemli görevlerinin başında çalışanların memnuniyetlerini, bağlılıklarını ve motivasyonlarını artırmak gelmektedir.

Devamı

Genç Tüketicinin Sesi - Finans

XSIGHTS, gençlerin «tüketim davranışları», «tutum ve eğilimleri» ve «yaşam tarzlarını» quarter bazında takip ettiği Genç Tüketicinin Sesi Araştırması ile markaları geleceğe hazırlamaktadır.

Devamı

Müşteri Deneyimi

Kanal hizmet değerlendirmesine bir örnek olan bu çalışmada, memnuniyet, tavsiye etme puanları ile müşterilerin öneri ve istekleri tespit edilmiş, hizmet kalitesini artırmaya yönelik aksiyonlar alınmıştır.

Devamı

Müşteri Memnuniyeti

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun özel bankalara emekli maaş ödemelerini yapma yetkisi vermesi ile gelişen rekabet ortamında finans sektöründe emeklilerin stratejik önemi artmıştır. Bu doğrultuda finans sektöründeki köklü müşterimiz hem müşterilerinin sadakatini arttırmak hem de yeni müşteriler çekmek için müşteri deneyimi ve memnuniyetini düzenli olarak takip etmeye başlamıştır.

Devamı

Online Bankacılık

Yabancı bir banka için yapılan bu çalışmada Türkiye’deki online bankacılık kullanıcıları segmentlere ayrılmış ve bu segmentlerde online bankacılığın önündeki engeller ve online bankacılığın avantajları tespit edilmiştir.

Devamı

Satış Kanalı Etkinliği Araştırmaları

Alternatif kredi satış kanalları bulunan finans sektöründen bir müşterimiz için satış kanalı kurum yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Satış kanalları etkinliğini maksimize etmek için düzenlenmiş çalışmada, geliştirilmesi gereken alanlar belirlenmiş ve oluşan aksaklıklar tespit edilerek, süreç yenilenmiştir.

Devamı

Süreç Değerlendirme İçerik Analizi

Finans sektöründeki başarılı kurumlardan biri olan müşterimiz için şube müdürleri nezdinde «Süreç Değerlendirme İçerik Analizi» gerçekleştirilmiştir. Kurumun stratejik hedefine ulaşma noktasında tamamen açık uçlu olarak önerilerin alındığı çalışmada, dört ayrı boyut kapsamında detaylı değerlendirmeler alınmış, içerik analizi ile iyileştirilmesi gereken alanlar ve temalar belirlenmiştir.

Devamı

Ürün Testi

Dünyanın en yenilikçi bankalarından biri olan müşterimiz için geliştirdiği yenilikçi ürün / hizmetlerinin testi gerçekleştirilmiştir. Son geliştirilen kredi ürününün konsepti; KKB notu, gelir kaynakları, kredi ihtiyacı, online işlem yatkınlıkları, mobil işlem yatkınlıkları, internet erişim imkanları ve korku kaynakları kriterleri doğrultusunda oluşturulmuş farklı hedef kitle profilleri nezdinde incelenmiştir.

Devamı

Viral Reklam Değerlendirme

Gün geçtikçe viral videoların sayısı ve etkinliği artmış, viral reklam filmleri de markaların medya planlarında yerini almaya başlamıştır. Viral reklamların geri dönüşünün ölçümlenmesi ile televizyon reklam filmlerinden ayrışması, XSIGHTS’ın gündeminde yer alan trend topiclerden birini oluşturmuştur.

Devamı

Kurumsal İtibar ve Algı Araştırması

Ülkemizin en önemli bankalarından biri olan müşterimiz için düzenli Kurumsal İtibar ve Algı çalışmaları yürütülmüştür. Kurumsal itibar, kurum kültürü, kurum içi iletişimin başarısı gibi birçok konu düzenli olarak ölçümlenmiş ve yapılan çalışmalardan yüksek geri dönüşler sağlanmıştır.

Devamı