Üç Aşamalı Müşteri Deneyimi

Dershanelerin özel okullara dönüştürülmesi ile birlikte özel okul sayısı artış göstermiştir. Farklı segmentlerde ve fiyatlandırma politikası ile eğitim hizmeti sunan okul profilleri, velilere geniş alternatifler sunmaktadır.

Devamı

Satış Noktası Kampanya Etkinlik Araştırması

Alkolsüz soğuk içecek sektörünün lideri müşterimiz için tüketicilerin süpermarketlerde karşılaştıkları tanıtım uygulamaları hakkındaki deneyim ve fikirlerinin incelendiği bir dizi çalışma tasarlanmıştır. Hem kantitatif hem de kalitatif metotların kullanıldığı çalışmalarda online ve mobil uygulamalar kullanarak alışveriş esnasında veya hemen sonrasında tüketicilerin görüşleri elde edilmiştir.

Devamı

Mağaza Çıkış Araştırmaları

Sektöründe lider tekstil müşterimiz için düzenli olarak «Kayıp Müşteri Araştırmaları» gerçekleştirilmiştir. Mağaza çıkışlarında, satın alım yapmayan ziyaretçilerin dahil edildiği çalışmada mağaza bazında kayıp müşteri profili tespit edilmiştir.

Devamı

Mağaza Profili Araştırmaları

Türkiye’de geniş bir mağaza ağına sahip tekstil müşterimiz için mağaza içerisinde «Müşteri Araştırmaları» gerçekleştirilmiştir. 9-16 yaş erkek çocuğu olan anneler ve çocukları nezdinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında müşteri profili çıkarılmış ve koleksiyon değerlendirilmeleri alınmıştır.

Devamı

Online Alışveriş Araştırması

Müşterimiz için ürün grupları bazında tüketicilerin online alışveriş alışkanlarını değerlendirdiğimiz, mevcut bariyerleri ortadan kaldıracak ve kullanıma teşvik edecek uygulamaları belirlediğimiz «Online Alışveriş Araştırması» gerçekleştirilmiştir.

Devamı