Saç Bakımı Ürün Deneyimi

Yeni bir saç bakım ürünü geliştiren müşterimiz, satışlarında istediği başarıyı yakalayamamıştır. Geliştirilen yeni ürün müşterilerinden aldığı negatif geri dönüşlerle, marka algısını da zedelemeye başladığı dönemde, XSIGHTS Araştırma ve Danışmanlık müşterileri nezdinde ürün testi tasarlamıştır. Çalışma kapsamında saç tiplerine göre ürünler müşterilerine ulaştırılarak, iki haftalık kullanımları sağlanmış ve bu süre zarfında günlük doldurmaları istenmiştir.

Saç Bakımı Ürün Deneyimi

Günlük çalışması ile yıkama öncesi, sırası ve sonrası kullanımlar arasındaki duygu, düşünce ve davranışlarda yaşanan değişimler ve nedenlerinin gün be gün takibi sağlanmıştır. Ürüne karşı geliştirilmiş önyargılar, ürünle ilgili karşılanmayan beklentiler veya etkilenilen özellikler, ürünün keşfedilmiş farklı kullanım şekilleri, ürünün marka etkisi derinlemesine incelenmiş araştırmada ürünün saç tipine göre en etkili kullanım şekli tanımlanmış ve ürünle ilgili güçlü iç görülere ulaşılmıştır.