Sağlık Alanında Gerçekleştirilmiş Örnek Çalışma: Antioksidan Kategorisini Anlamak

Y Firması, kendi pazarlama araçlarını belirlemek ve satışlarını arttırmak amacıyla Türkiye’deki antioksidan pazarını anlamayı hedeflemiş ve bu alanda aksiyon almak adına bir pazar araştırmasına ihtiyaç duymuştur.

Sağlık Alanında Gerçekleştirilmiş Örnek Çalışma: Antioksidan Kategorisini Anlamak

Çalışma sonuçlarında beslenme takviye ürünleri ve antioksidan ürünlerin tüketiciler tarafından kullanım düzeyleri ve algıları ile beyaz alanlar belirlenmiştir.

Satış kanallarının önceliklendirilmesi ve online satın alma tercih seviyelerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi yapılmıştır.