Sağlık Alanında Gerçekleştirilmiş Örnek Çalışma: Medikal Tanıtım İçin Bir Yaklaşım

Uluslararası deneyimleri ve erişimleri doğrultusunda X Firması medikal pazarlama ve satış alanında yeni bir yaklaşım getirmek amacıyla bir pazar araştırmasına ihtiyaç duymuştur.

Sağlık Alanında Gerçekleştirilmiş Örnek Çalışma: Medikal Tanıtım İçin Bir Yaklaşım

Rakiplerinden farklılaşmak üzere X Firması tanıtımlarını fikir liderliğini amaçlayarak hekim tanıtımlarında vaka çalışmalarına yer vermekle ilgilenmiştir.

Çalışma sonuçları ile X Firmasına aşağıdaki aksiyon noktaları iletilmiştir.

  • Kullanılan imajların yerleştirilmesinin gerekliliği ve önemi,

  • Mümkün olduğunca durumları tanımlayan fazla sayıda medikal terimlerin kullanılması ve diğer rahatsızlıkların da dahil etmesi,

  • Hekimlerin günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunlara destek olabilmek adına yeni teknoloji ve kaynakların kullanımının önemi.