Sağlık Alanında Gerçekleştirilmiş Örnek Çalışma: Pazara Giriş ve Konumlandırma Çalışması

Türkiye İlaç Sektöründe 50 yıldır faaliyet gösteren müşterimiz, reçetesiz satılan Tamamlayıcı Sağlık Ürünleri kategorisine giriş yaparken bu kategoriye dair tüketici ihtiyaç ve motivasyonlarını; ürün algı ve tercih dinamiklerini derinlemesine anlayarak yeni ürünlerini nasıl konumlandırması gerektiğini belirlemek üzere XSIGHTS’la birlikte başlamıştır.

Sağlık Alanında Gerçekleştirilmiş Örnek Çalışma: Pazara Giriş ve Konumlandırma Çalışması

Gerçekleştirilen kalitatif ve kantitatif araştırmaların sonucunda, son tüketiciyi ve satış kanalını (eczane) daha iyi tanıyan ve anlayan müşterimiz; lansmanını yapacağı markayı nasıl konumlandırması, isimlendirmesi, paketleme ve fiyatlandırması gerektiğini saptayan bir araştırma ile planlamasını gerçekleştirmiştir.

XSIGHTS, kalitatif aşamada elde edilen iç görülerin desteği ile paket tasarım ekibi markanın ürün grubu ve satış yöneticileri ile birlikte çalışarak; tüketicilerin mevcut «reçeteli ürün» paket algısının olumlu yönlerinin; «tamamlayıcı sağlık ürünleri» paket tasarımlarına aktarımı sağlayarak; lansmanı yapılacak paketlerin marka konumlandırılmasını desteklemesi sağlanmıştır.