Türkiye Sanayi Verimlilik Haritası projesi, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü için XSIGHTS Araştırma ve Danışmanlık firması tarafından gerçekleştirilmektedir. Sahası devam etmek te olan proje kapsamında Türkiye geneli 10.100 sanayi kurumu yetkilileri ile görüşülmektedir. Yüz yüze görüşme yöntemi kullanılan çalışma randevu usulü ile gerçekleştirilmektedir.

Sanayi Verimlilik Haritası

Bu araştırma ile Türkiye'nin son 10 yılda gösterdiği ekonomik büyüme performansının sürdürülebilir kılınması ve yüksek katma değerli, yüksek teknolojili üretime dayalı sanayi yapısına dönüşümüne yönlendirilmesi amaçlanmaktadır.