Şirket Birleşmelerinden Sonra İlk Adım: Kurumsal Değerlerin Entegrasyonu

Büyük bir Telekom devi olan müşterimiz, Nepal’deki ilk ve tek özel GSM operatörünü satın alması ile birlikte kurumsal vizyon ve değerlerini yeni alınan şirkete aktarmak ve bambaşka bir kültürden gelen bu yeni takım arkadaşlarını daha iyi anlamak için araştırmaya ihtiyaç duymuştur.

Şirket Birleşmelerinden Sonra İlk Adım: Kurumsal Değerlerin Entegrasyonu

XSIGHTS, tasarladığı çalışma kapsamında yerel şirket ve global şirket arasındaki bağların güçlenmesi, iletişimin arttırılması, kültürel farkların giderilmesi, uyumlu bir çalışma ortamının sağlanması ve yapılacak personel ve kültürel değişime ortak bir zemin hazırlanması için yeni alınan şirketten seçilen temsili ve geniş bir örnekleme ile “Değer Çalıştayları” düzenlemiştir. Bu çalıştaylar da kurumsal değerlerin lokal kültürde ne anlama geldiği, bu değerlerin hangi davranış kalıplarıyla ifade edildiği konuşulmuş ve bunlar kısa ama eğitici bir video klip halinde raporlanmıştır. Böylelikle müşterilerimiz ortak kurumsal değerler anlayışı çerçevesinde hem çalışan motivasyonunu hem de ticari performansını artırmıştır.