Söz Çocukların: İstismara Uğramış Çocukların Rehabilitasyonu

Uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan müşterimiz istismara uğramış çocuklar için yürüttükleri rehabilitasyon programından gurur duyulacak sonuçlar almıştır.

Söz Çocukların: İstismara Uğramış Çocukların Rehabilitasyonu

Program başarılı olmasına rağmen projenin başında izleme ve değerlendirmeye kaynak ayrılmadığından, ellerindeki tüm verilerin kalitatif olması, sponsorlardan projenin devamı için daha fazla kaynak talep edememelerine neden olmuştur. Müşterimiz, projelerine uygun İzleme ve Değerlendirme Sistemi kurmamızı, performans kriterlerini belirlememizi istemiştir. Proje kapsamında önce bu programdan faydalanan çocuklarla ve proje gönüllüleriyle konuşulmuş, izleme ve değerlendirmenin önemi anlatılmıştır. Kolay anlaşılır formlar hazırlanarak, çocuklardan olabildiğince kalitatif veriler toplanmıştır. Bu veriler, okula devamlılık ve sınav notlarındaki artışlarla birleştirilerek, müşterimiz projenin devamı için gereken kaynağı ve daha fazlasını sponsorundan temin etmesi sağlanmıştır.