Süreç Değerlendirme İçerik Analizi

Finans sektöründeki başarılı kurumlardan biri olan müşterimiz için şube müdürleri nezdinde «Süreç Değerlendirme İçerik Analizi» gerçekleştirilmiştir. Kurumun stratejik hedefine ulaşma noktasında tamamen açık uçlu olarak önerilerin alındığı çalışmada, dört ayrı boyut kapsamında detaylı değerlendirmeler alınmış, içerik analizi ile iyileştirilmesi gereken alanlar ve temalar belirlenmiştir.

Süreç Değerlendirme İçerik Analizi

Elde edilen sonuçlar, yıllık yöneticiler toplantısının gündemini oluşturmuş ve öncelikli konular belirlenerek detaylı olarak değerlendirilmiştir.